متم آرت

رازهای دختری با گوشواره مروارید

۲۹ تیر ۱۳۹۷
در مورد نقاش معروف ورمیر نقاش هلندی قرن هجدهم یا شاهکار او، دختر با یک گوشواره مروارید، بسیار کم میدانیم. اون کیست؟ او چه می گوید؟ اینها سوالاتی هستند که میلیونها بیننده را جذب کرده اند که طی سالها به او نگاه کردند.

یک پروژه تحقیقاتی جدید به رهبری موزه موریتسوئیس در لاهه – جایی که دختر با یک گوشواره مرواریدی جذابیت ستاره است – امیدوار است که به برخی از سوالات موجود درباره نحوه رنگ آمیزی، مواد مورد استفاده و آنچه که ورمیر در نظر داشت، اشاره کند.

این گزارش در سایت بی بی سی منتشر شده است که توسط گروه متم آرت ترجمه و ارائه می شود

مترجم : ثریا ناظر شاهی